Калкулатор за изчисляване на набрани средства и пенсии

Въведете избрания от Вас "Размер на вноската" и един от трите възможни типа: "месечна", "годишна" (по 1 вноска годишно, за избрания период) или "еднократна" (правите една вноска, която престоява и получава доход за избран от вас период). В полето "Период на осигуряване" посочете срока в години, през който ще постъпват (престояват) Вашите вноски. В полето "Годишна доходност" посочете годишния (нетен) доход от инвестиции, който очаквате да получавате по Вашата индивидуална партида.

Полетата обозначени със * са задължителни!
 Входни данни

 Размер на вноската*: лв.
 Тип на вноската*:
 Период на осигуряване*: год.
 Годишна доходност*: %

 Резултати

 Сума на набраните средства: лв.
 Срочна пенсия за 5 години: лв.
 Срочна пенсия за 10 години: лв.
 Срочна пенсия за 15 години: лв.
 Срочна пенсия за 20 години: лв.
 Пожизнена за лице на 63 г.: лв.
 Пожизнена за лице на 65 г.: лв.


* Изчисленията в Калкулатора са примерни и са направени при действието на следните параметри:

 

Удръжка като процент от осигурителната вноска (съгласно Правилника на ДПФ "Алианц България"):
  • 4.50 % - за вноска до 100 лв.
  • 4.25 % - за вноска от 100 лв. включително до 500 лв.
  • 4.00 % - за вноска от 500 лв. включително до 10,000 лв.
  • 3.50 % - за вноска от 10,000 лв. включително до 20,000 лв.
  • 3.00% - за вноска от 20,000 лв. включително, както и за вноска в по-голям размер

 

Техническа лихва, използвана при определяне размера на пенсиите 2.00%.

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.