Промоционален калкулатор по застраховка "Уютен дом"
 Период на застраховката:  12 месеца
 Вид имущество:
 Основно покритие:
 Квадратура: м2 Информационен блок (Минимална застрахователна сума на м2: 710 BGN)   
 Минимална застрахователна сума:
 Желана застрахователна сума:

 Допълнителни покрития към основното покритие

 Всички рискове на стъкла:

 Допълнителни покрития

 Загуба на доход от наем:
 Месечен наем:
 Размер на лимита:  Трикратен
 "Гражданска отговорност" по Секция Б:
 Лимит:  3000


Застрахователна премия: 0 BGN

Крайна премия с включен данък: 0 BGN

 


Разсрочено плащане може да се извърши при премия по застраховката над 100 лв. - на 2 равни вноски, при над
200 лв. - на 3 равни вноски и над 300 лв. - на 4 равни вноски. Първата вноска се заплаща при подписване на полицата, а следващите - на равни интервали през срока на застраховката.

Калкулацията е примерна - покритието подлежи на разширяване и уточняване. Заповядайте в офисите на Алианц или се свържете с наш финансов консултант.