© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране:  01.04.201 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 9.3555 9.8479 -0.05 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Възникващи пазари - облигации (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Източна Европа (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Консервативна програма (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Балансирана програма (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Агресивна програма (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Възникващи пазари - акции (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евроленд - акции (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Алианц Стабилност (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Алианц Напредък (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари (USD) n.a. n.a. n.a.    
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) n.a. n.a. n.a.    
Източна Европа (USD) n.a. n.a. n.a.    
Консервативна програма (USD) n.a. n.a. n.a.    
Балансирана програма (USD) n.a. n.a. n.a.    
Агресивна програма (USD) n.a. n.a. n.a.    
Възникващи пазари - акции (USD) n.a. n.a. n.a.    
САЩ - акции (USD) n.a. n.a. n.a.    
Облигации от инвестиционен клас (USD) n.a. n.a. n.a.