© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 23.08.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 20.3793 21.4520 -2.71 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.8045 12.4259 0.27 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.5778 6.9241 -1.12 %
Източна Европа (EUR) 6.9800 7.3475 -3.26 %
Консервативна програма (EUR) 9.0488 9.5252 -0.18 %
Балансирана програма (EUR) 10.4429 10.9926 -0.76 %
Агресивна програма (EUR) 10.1294 10.6626 -1.65 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 8.4720 8.9179 -2.20 %
Евроленд - акции (EUR) 7.7745 8.1838 -1.00 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.1785 10.7143 -0.42 %
Алианц Напредък (EUR) 9.9328 10.4557 -0.73 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.4777 8.9240 -0.02 %
Парични пазари (USD) 7.5081 7.9034 0.00 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 16.3745 17.2364 -0.50 %
Източна Европа (USD) 6.4481 6.7875 -3.57 %
Консервативна програма (USD) 8.8624 9.3289 0.14 %
Балансирана програма (USD) 11.0800 11.6632 -0.68 %
Агресивна програма (USD) 10.9962 11.5751 -1.29 %
Възникващи пазари - акции (USD) 6.9833 7.3510 -2.52 %
САЩ - акции (USD) 14.1555 14.9006 -3.59 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 9.5933 10.0983 0.59 %