© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 25.10.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 21.1760 22.2906 2.57 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.7070 12.3232 -0.78 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.5676 6.9134 -0.28 %
Източна Европа (EUR) 7.3271 7.7128 2.50 %
Консервативна програма (EUR) 9.0137 9.4882 -0.27 %
Балансирана програма (EUR) 10.6891 11.2518 1.08 %
Агресивна програма (EUR) 10.5976 11.1555 2.28 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 9.1874 9.6710 3.11 %
Евроленд - акции (EUR) 8.3551 8.7949 3.77 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.3748 10.9209 0.83 %
Алианц Напредък (EUR) 10.2746 10.8155 1.37 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.4448 8.8894 -0.06 %
Парични пазари (USD) 7.5021 7.8970 -0.02 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 16.6098 17.4841 2.73 %
Източна Европа (USD) 6.7228 7.0767 3.03 %
Консервативна програма (USD) 8.8414 9.3068 0.20 %
Балансирана програма (USD) 11.1680 11.7559 1.15 %
Агресивна програма (USD) 11.2977 11.8924 2.33 %
Възникващи пазари - акции (USD) 7.5233 7.9193 3.67 %
САЩ - акции (USD) 14.4892 15.2519 1.97 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 9.4925 9.9922 -0.11 %