© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 17.07.2020 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 22.9803 24.1899 1.40 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.7235 12.3407 0.37 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Източна Европа (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Консервативна програма (EUR) 8.8876 9.3555 0.27 %
Балансирана програма (EUR) 10.3583 10.9035 0.90 %
Агресивна програма (EUR) 9.9454 10.4690 1.22 %
Възникващи пазари - акции (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евроленд - акции (EUR) 7.4452 7.8372 0.79 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.0681 10.5982 -0.51 %
Алианц Напредък (EUR) 9.8355 10.3533 -0.82 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.2539 8.6885 -0.01 %
Облигации на развиващи се пазари (EUR) 9.5000 10.0000 0.00 %
Алианц развиваща се Европа (EUR) 7.2101 7.5896 0.15 %
Парични пазари (USD) 7.3907 7.7797 -0.02 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 18.1331 19.0876 1.46 %
Източна Европа (USD) n.a. n.a. n.a.    
Консервативна програма (USD) 8.6996 9.1575 0.28 %
Балансирана програма (USD) 11.2332 11.8245 1.06 %
Агресивна програма (USD) 11.1576 11.7450 1.81 %
Възникващи пазари - акции (USD) n.a. n.a. n.a.    
САЩ - акции (USD) n.a. n.a. n.a.    
Облигации от инвестиционен клас (USD) 9.3967 9.8914 0.50 %
Алианц Акции в САЩ (USD) 9.9934 10.5195 1.17 %
Алианц развиваща се Европа (USD) 7.5517 7.9492 0.45 %