© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 19.04.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 20.4941 21.5728 -0.27 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.2778 11.8715 0.39 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.4655 6.8059 0.05 %
Източна Европа (EUR) 7.1863 7.5646 0.98 %
Консервативна програма (EUR) 8.9015 9.3701 0.11 %
Балансирана програма (EUR) 10.3896 10.9365 0.09 %
Агресивна програма (EUR) 10.4216 10.9702 0.09 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 9.0839 9.5621 0.60 %
Евроленд - акции (EUR) 8.0210 8.4432 -0.41 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.3219 10.8653 -0.11 %
Алианц Напредък (EUR) 10.3582 10.9035 -0.11 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.5382 8.9877 -0.03 %
Парични пазари (USD) 7.3465 7.7333 0.00 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 16.0121 16.8549 -0.07 %
Източна Европа (USD) 6.7185 7.0722 1.36 %
Консервативна програма (USD) 8.7245 9.1838 0.21 %
Балансирана програма (USD) 10.9433 11.5193 0.21 %
Агресивна програма (USD) 11.2466 11.8386 0.39 %
Възникващи пазари - акции (USD) 7.6667 8.0703 0.98 %
САЩ - акции (USD) 14.2421 14.9917 0.12 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 8.9978 9.4714 0.28 %