© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 22.02.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 19.3368 20.3546 1.50 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.0964 11.6806 0.15 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.6843 7.0362 -0.66 %
Източна Европа (EUR) 6.9372 7.3024 -2.30 %
Консервативна програма (EUR) 8.8828 9.3504 0.04 %
Балансирана програма (EUR) 10.1718 10.7072 -0.04 %
Агресивна програма (EUR) 10.0711 10.6013 0.02 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 8.7308 9.1905 0.38 %
Евроленд - акции (EUR) 7.6547 8.0577 -0.23 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.1283 10.6614 0.29 %
Алианц Напредък (EUR) 10.0016 10.5281 0.46 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.6310 9.0854 -0.03 %
Парични пазари (USD) 7.3806 7.7692 0.00 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 15.0891 15.8834 0.28 %
Източна Европа (USD) 6.4606 6.8007 -3.12 %
Консервативна програма (USD) 8.6458 9.1009 0.04 %
Балансирана програма (USD) 10.6563 11.2173 0.15 %
Агресивна програма (USD) 10.8020 11.3706 -0.24 %
Възникващи пазари - акции (USD) 7.3681 7.7560 -0.46 %
САЩ - акции (USD) 13.6186 14.3355 1.06 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 8.8796 9.3471 0.13 %