© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 24.06.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 20.8178 21.9136 1.89 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.4297 12.0314 0.20 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.5240 6.8674 0.50 %
Източна Европа (EUR) 7.3536 7.7407 1.62 %
Консервативна програма (EUR) 8.9493 9.4205 0.19 %
Балансирана програма (EUR) 10.3829 10.9294 0.64 %
Агресивна програма (EUR) 10.3339 10.8779 1.16 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 8.6328 9.0872 1.50 %
Евроленд - акции (EUR) 7.9106 8.3270 0.55 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.3138 10.8568 0.12 %
Алианц Напредък (EUR) 10.3581 10.9033 0.20 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.5058 8.9536 -0.06 %
Парични пазари (USD) 7.3503 7.7372 0.01 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 16.3313 17.1909 1.26 %
Източна Европа (USD) 6.8771 7.2392 1.84 %
Консервативна програма (USD) 8.7877 9.2503 0.20 %
Балансирана програма (USD) 11.0376 11.6186 0.72 %
Агресивна програма (USD) 11.1944 11.7837 1.21 %
Възникващи пазари - акции (USD) 7.2892 7.6729 1.73 %
САЩ - акции (USD) 14.4454 15.2058 1.81 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 9.1671 9.6497 0.12 %