© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Allianz Prestige"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 04.01.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
 
Интерглобал (EUR) 18.1728 19.1294 -2.27 %
Европротект (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Евробонд (EUR) 11.0069 11.5863 0.03 %
Възникващи пазари - облигации (EUR) 6.3906 6.7271 0.39 %
Източна Европа (EUR) 6.7592 7.1150 -1.56 %
Консервативна програма (EUR) 8.8040 9.2675 -0.12 %
Балансирана програма (EUR) 9.8935 10.4143 -0.05 %
Агресивна програма (EUR) 9.6562 10.1645 -0.48 %
Възникващи пазари - акции (EUR) 8.1673 8.5973 -0.23 %
Евроленд - акции (EUR) 7.4305 7.8217 0.89 %
Алианц Стабилност (EUR) 10.0845 10.6154 0.62 %
Алианц Напредък (EUR) 9.9086 10.4302 1.05 %
Парични пазари (EUR) n.a. n.a. n.a.    
Парични пазари специал - евро (EUR) 8.6590 9.1149 -0.03 %
Парични пазари (USD) 7.3765 7.7648 0.03 %
Бондселект (USD) n.a. n.a. n.a.    
Глобален Стандарт (USD) 14.6596 15.4312 0.33 %
Източна Европа (USD) 6.3668 6.7020 -1.14 %
Консервативна програма (USD) 8.5357 8.9850 0.04 %
Балансирана програма (USD) 10.3891 10.9360 -0.24 %
Агресивна програма (USD) 10.4636 11.0144 -0.17 %
Възникващи пазари - акции (USD) 6.9677 7.3345 0.22 %
САЩ - акции (USD) 12.9757 13.6588 -1.87 %
Облигации от инвестиционен клас (USD) 8.7212 9.1804 0.05 %