© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране:  01.04.201 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив n.a. n.a. n.a.    
Пайъниър – Евробаланс n.a. n.a. n.a.    
Пайъниър – Евродинамик n.a. n.a. n.a.    
Пайъниър – Доларконсерватив n.a. n.a. n.a.    
Пайъниър – Доларбаланс n.a. n.a. n.a.    
Пайъниър – Долардинамик n.a. n.a. n.a.