© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 23.08.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 11.4832 12.0877 0.19 %
Пайъниър – Евробаланс 11.5229 12.1294 -0.21 %
Пайъниър – Евродинамик 10.2070 10.7443 -0.98 %
Пайъниър – Доларконсерватив 12.0276 12.6607 0.19 %
Пайъниър – Доларбаланс 12.9479 13.6295 -0.85 %
Пайъниър – Долардинамик 11.7801 12.4002 -2.11 %