© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 19.04.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 11.1209 11.7063 0.33 %
Пайъниър – Евробаланс 11.2809 11.8747 0.18 %
Пайъниър – Евродинамик 10.2814 10.8227 0.05 %
Пайъниър – Доларконсерватив 11.7592 12.3782 0.25 %
Пайъниър – Доларбаланс 12.7265 13.3964 0.41 %
Пайъниър – Долардинамик 11.7638 12.3831 0.57 %