© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 24.06.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 11.2407 11.8324 0.12 %
Пайъниър – Евробаланс 11.3591 11.9571 0.39 %
Пайъниър – Евродинамик 10.2558 10.7957 0.74 %
Пайъниър – Доларконсерватив 11.8645 12.4890 0.11 %
Пайъниър – Доларбаланс 12.8613 13.5383 0.66 %
Пайъниър – Долардинамик 11.8168 12.4388 1.29 %