© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 04.01.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 10.9040 11.4780 -0.02 %
Пайъниър – Евробаланс 10.9349 11.5105 -0.37 %
Пайъниър – Евродинамик 9.9006 10.4218 -1.03 %
Пайъниър – Доларконсерватив 11.4420 12.0443 -0.09 %
Пайъниър – Доларбаланс 12.1440 12.7832 -0.73 %
Пайъниър – Долардинамик 11.1430 11.7296 -1.53 %