© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 25.10.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 11.4306 12.0323 -0.09 %
Пайъниър – Евробаланс 11.5700 12.1791 0.31 %
Пайъниър – Евродинамик 10.4796 11.0313 1.32 %
Пайъниър – Доларконсерватив 12.0613 12.6962 -0.09 %
Пайъниър – Доларбаланс 13.1820 13.8759 0.64 %
Пайъниър – Долардинамик 12.2147 12.8577 1.63 %