© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 17.07.2020 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 11.2247 11.8156 0.53 %
Пайъниър – Евробаланс 11.1258 11.7114 0.67 %
Пайъниър – Евродинамик 10.0222 10.5498 0.98 %
Пайъниър – Доларконсерватив 12.0850 12.7211 0.31 %
Пайъниър – Доларбаланс 13.2322 13.9287 0.75 %
Пайъниър – Долардинамик 12.4392 13.0940 1.34 %