© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойности на Инвестиционни фондове: "Pioneer Investments"
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 22.02.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена
"купува"
Цена
"продава"
Текуща
цена
"купува"
към
предход-
на цена
"купува"
в %
Пайъниър – Евроконсерватив 10.9920 11.5707 -0.02 %
Пайъниър – Евробаланс 11.0838 11.6673 -0.02 %
Пайъниър – Евродинамик 10.0590 10.5886 0.05 %
Пайъниър – Доларконсерватив 11.6016 12.2123 -0.02 %
Пайъниър – Доларбаланс 12.4296 13.0839 -0.02 %
Пайъниър – Долардинамик 11.4002 12.0003 0.11 %