© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Лайф Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 24.06.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 10.3220 1.11 %
Балансирана стратегия (EUR) 9.9713 0.86 %
Консервативна стратегия (EUR) 9.9640 0.52 %
AMUNDI Евро Консерватив (EUR) 10.2539 0.24 %
AMUNDI Евро Динамик (EUR) 10.2412 1.38 %
AMUNDI Евро Баланс (EUR) 10.5055 0.51 %
AMUNDI Долар Баланс (USD) 9.9687 0.11 %
AMUNDI Долар Динамик (USD) 11.1553 -0.18 %