© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Лайф Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 25.10.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 10.6855 1.67 %
Балансирана стратегия (EUR) 10.2570 0.91 %
Консервативна стратегия (EUR) 10.2034 -0.18 %
AMUNDI Евро Консерватив (EUR) 10.6238 0.36 %
AMUNDI Евро Динамик (EUR) 10.7877 2.97 %
AMUNDI Евро Баланс (EUR) 10.8670 1.42 %
AMUNDI Долар Баланс (USD) 10.1219 2.08 %
AMUNDI Долар Динамик (USD) 11.6833 2.09 %