© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Лайф Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 23.08.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 10.3069 -0.44 %
Балансирана стратегия (EUR) 10.0212 -0.30 %
Консервативна стратегия (EUR) 10.1825 0.07 %
AMUNDI Евро Консерватив (EUR) 10.5133 0.05 %
AMUNDI Евро Динамик (EUR) 10.0165 -2.46 %
AMUNDI Евро Баланс (EUR) 10.6255 -0.35 %
AMUNDI Долар Баланс (USD) 9.7681 -0.79 %
AMUNDI Долар Динамик (USD) 11.1305 -3.19 %