© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Бъдеще Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 04.01.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 9.8145 -1.31 %
Балансирана стратегия (EUR) 9.6087 -1.06 %
Консервативна стратегия (EUR) 9.6239 -0.35 %