© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Динамик Инвест“
     • Началната дата е по-голяма от крайната дата!
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране:  01.04.201 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) n.a. n.a.    
Балансирана стратегия (EUR) n.a. n.a.    
Консервативна стратегия (EUR) n.a. n.a.    
AMUNDI Евро Консерватив (EUR) n.a. n.a.    
AMUNDI Евро Динамик (EUR) n.a. n.a.    
AMUNDI Евро Баланс (EUR) n.a. n.a.    
AMUNDI Долар Баланс (USD) n.a. n.a.    
AMUNDI Долар Динамик (USD) 6.3342 -0.05 %