© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Динамик Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 19.04.2019 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 10.4822 -0.08 %
Балансирана стратегия (EUR) 10.0737 0.05 %
Консервативна стратегия (EUR) 9.9005 0.29 %