© Allianz Bulgaria Life  2016. All rights reserved. Изход
Стойност на фондовите единици „Алианц Динамик Инвест“
 Дата на инвестиране:         Вход

 Дата на следващото инвестиране: 17.07.2020 год. 

 Изберете:  
 От дата:          До дата:         Вход
Инвестиционни програми
и фондове
Цена Текуща
цена
към
предход-
на цена
в %
Агресивна стратегия (EUR) 10.5776 1.71 %
Балансирана стратегия (EUR) 10.0624 1.23 %
Консервативна стратегия (EUR) 9.9859 0.45 %
AMUNDI Евро Консерватив (EUR) 10.8503 0.28 %
AMUNDI Евро Динамик (EUR) 10.8096 1.08 %
AMUNDI Евро Баланс (EUR) 10.6568 0.36 %
AMUNDI Долар Баланс (USD) 9.6804 -0.22 %
AMUNDI Долар Динамик (USD) 13.3531 1.71 %