Едно Спокойствие Моят дом - най-сигурното място

Моят дом

Имуществена застраховка


Застраховката покрива щети по движимо и недвижимо имущество, както и гражданска отговорност към трети лица.

Предимства

лесно сключване – без опис на имущество

без самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лева включително

плащане на вноски при дължима премия над 100 лева

застраховане на имущество до 160 кв. м. РЗП

избор на застрахователни суми до 120 000 лева

Застрахователни покрития

Основно покритие

 • Пожар, вкл. последиците от гасенето му

 • Удар от мълния

 • Експлозия

 • Удар от летателен апарат, части от него
  или товара му

 • Природни бедствия

 • Тръбопроводна вода

 • Удар от превозно средство или животно

 • Гражданска отговорност към трети лица

 • Земетресение

 • Злоумишлени действия на трети лица

 • Късо съединение/токов удар

 • Кражба чрез взлом на аудио-визуална
  техника и стационарна компютърна
  техника (вкл. периферни устройства)
  за варианти А и Б

 • Кражба чрез взлом на битова
  електроника или битови електроуреди
  за всички останали варианти

Разширено покритие

 • Пожар, вкл. последиците от гасенето му

 • Удар от мълния

 • Експлозия

 • Удар от летателен апарат, части от него
  или товара му

 • Природни бедствия

 • Тръбопроводна вода

 • Удар от превозно средство или животно

 • Гражданска отговорност към трети лица

 • Земетресение

 • Злоумишлени действия на трети лица

 • Късо съединение/токов удар

 • Кражба чрез взлом на аудио-визуална
  техника и стационарна компютърна
  техника (вкл. периферни устройства)
  за варианти А и Б

 • Кражба чрез взлом на битова
  електроника или битови електроуреди
  за всички останали варианти

Максимално покритие

 • Пожар, вкл. последиците от гасенето му

 • Удар от мълния

 • Експлозия

 • Удар от летателен апарат, части от него
  или товара му

 • Природни бедствия

 • Тръбопроводна вода

 • Удар от превозно средство или животно

 • Гражданска отговорност към трети лица

 • Земетресение

 • Злоумишлени действия на трети лица

 • Късо съединение/токов удар

 • Кражба чрез взлом на аудио-визуална
  техника и стационарна компютърна
  техника (вкл. периферни устройства)
  за варианти А и Б

 • Кражба чрез взлом на битова
  електроника или битови електроуреди
  за всички останали варианти

Застрахователна сума и премия

Премията зависи от избраното ниво на покритие и застрахователна сума

Варианти
Застр. суми / Имущество A Б В Г Д Е Ж З
Сгради 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 90 000 120 000
Движимо имущество 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 9 000 12 000
Гражданска отговорност 1 000 2 000 3 000 3 000 4 000 4 000 5 000 5 000

Варианти
Премия / Покритие A Б В Г Д Е Ж З
Основно 21 30 65 81 98 113 145 190
Разширено 27 37 80 99 119 138 177 232
Максимално 33 44 95 115 140 160 200 270
Максимална квадратура 120 кв.м. 160 кв.м.
Самоучастие 100 лв. не се прилага

Всички суми са в лева и не включват 2% данък, съгласно ЗДЗП

Пример

Ако изберете вариант „В“ с максимално покритие, Вашата застрахователна сума ще бъде 47 000 лв. (вкл. 40 000 за сгради, 4 000 за движимо имущество и 3 000 лв. гражданска отговорност). Премията, която ще платите, е 95 лева без вкл. 2% данък съгласно ЗДЗП.

В случай на щета/щети застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение до изчерпване на нейния лимит, с изключение на варианти „А“ и „Б“. При избор на вариант „А“ или „Б“ в пълен размер се покрива само първата щета, до размера на избраната застрахователна сума.

Подробна информация може да получите в офисите и при агентите на Алианц България.

Алианц България
София 1504
бул. “Дондуков” 59
www.allianz.bg