Best Doctors

Най-доброто лечение,
което заслужавате


Unsplashed background img 1

assignment_ind

Достъп до най-добрите медицински експерти

Получавате второ лекарско мнение от утвърдени чуждестранни специалисти.

group

Лечение в най-добрите
болници в цял свят

Според поставената диагноза се препоръчват до три от най-подходящите клиники в САЩ и Европа.

settings

Покритие на разходи
до 2 млн. евро

Покриват се разходи за пътуване, настаняване, лечение на пациента, както и за един придружител.

Лечение в най-добрите клиники
в САЩ и Европа
Unsplashed background img 2

Заяви среща с консултант

account_circle
group
location_city
phone
email

content_paste

Какво осигурява застраховката?

check Покриване на разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период

check Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят

check Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания

check Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница

check Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят

check Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител

accessible

Покрити рискове

check Злокачествено новообразувание

check Байпас на коронарната артерия

check Смяна на сърдечна клапа

check Неврохирургия

check Трансплантация на органи от живи донори

check Трансплантация на костен мозък

local_offer

Предимства на застраховката

check Осигурява достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят

check Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света

check Лечение в най-добрите международни болници

check Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство

check Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на претенция

check Улеснена процедура по сключване на застраховката